Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu "IBV Mestské II.etapa- Trenčianska Turná" pre stavebníkov Ing. Andrej Kollár a manželka Ing. Petra Kollárová, 911 01 Trenčín a Ing. Ivan Kán, 911 01 Trenčín, Kubranská 68/104 splnomocnili na zastupovanie Ing. Pavla Ježíka, 913 21 Tenčianska Turná 544


Prílohy