Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom v obci Trenčianska Turná" pre stavebníka MUDr. Davorín Dibák, 911 05 Trenčín, Veľkomoravská 1176/62


Prílohy