Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu "ÚPN-O Veľké Bierovce"

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje rozsah hodnotenia vplyvov navrhovaného strategického dokumentu: Územný plán obce Veľké Bierovce.


Prílohy