Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu " STL plynovod a STL pripojovací plynovod pre rodinný dom na pozemku parc.č. 167/2 v obci Trenčianska Turná" pre stavebníka Gabriela Blašková, 913 21 Trenčianska Turná, Hámre 980


Prílohy