Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Uplná krátkodobá uzávierka cesty III/1885

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií povoľuje úplnú krátkodobú uzávierku jedného jazdného pruhu cesty III/1885 za týchto podmienok:

1. Termín uzávierky : od 14.09.2019, 7:00 hod. do 15.09.2019, 18:00 hod.
2. Dĺžka uzávierky : cca 0,120 km
3. Dĺžka obchádzky : cca 3,700 km
4. Popis obchádzky : cestná doprava do obce Trenčianska Turná v smere od mesta Trenčín bude usmernená prenosným dopravným značením po navrhnutej obchádzkovej trase po cestách II/507, I/9, III/1892 a III/1885.


Prílohy