Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019

Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019


Prílohy