Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín pre Danielu Kociánovú, 913 21 Trenčianska Turná 357

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín pre Danielu Kociánovú, 913 21 Trenčianska Turná 357


Prílohy