Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín pre Pavol Konečný, 913 21 Trenčianska Turná 46


Prílohy