eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Návrh VZN č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce so sídlom na území obce Trenčianska Turná

VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy a školských zariadení na rok 2020 


Prílohy