eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Verejná vyhláška - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením " IBV Mestské II.etapa v obci Trenčianska Turná" Objekt: SO 10 - Vonkajší rozvod  NN pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6


Prílohy