Základná škola s materskou školou Samuela Timona Telefón: 032/65 85 221
E-mail: skola@zstrencturna.sk
Riaditeľ: PaedDr. Beáta Sabová

Trenčianska Turná 30
91321 Trenčianska Turná

Mesto/obec
Trenčianska Turná