Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná

Telefón: +421326585413
Vedúca jedálne: PaedDr. Beáta Sabová

Trenčianska Turná 87
91321 Trenčianska Turná

Mesto/obec
Trenčianska Turná