Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86
913 21 Trenčianska Turná


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86
913 21 Trenčianska Turná

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 32 6585205

Web: http://www.trencianskaturna.sk

E-mail: sekretariat@trencianskaturna.sk

IČO: 00312053

DIČ: 2021080017

Bankové spojenie

IBAN: SK97 5600 0000 0006 0434 2001