Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 20.03.2018
Stav: Prijaté

Nová 99

Mesto/obec
Trenčianska Turná
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 20.03.2018
Stav: Prijaté

Nová 99

Mesto/obec
Trenčianska Turná
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 31.10.2018
Stav: Prijaté

Trenčianska Turná

Mesto/obec
Trenčianska Turná