No image available
Tabuľa pamätná

Bánovská ul. 28, 91321 Trenčianska Turná

Druh pamätihodnosti nehnuteľná

Mestská časť Trenčianska Turná